You may download my CV here:

CV for Finn Rosenkilde Rasmussen

Welcome to my home page. This is where my CV is located and here you can find more information about Finn Rosenkilde Rasmussen

Print all the pages

Click on this link, if you want to print all the pages ...

Printer Venlig Side  PrintWasps Expert Finn Rosenkilde Rasmussen

As a java, asp and php developer, I have worked with these homepages:

I am certified:

 • MCSD, Microsoft, Certified Solution Developer
 • JAVA, Sun, Certified java Programmer
 • JAVA, Sun, Certified java Developer (working)
 • JAVA, Sun, Certified java Web Component Developer (working)

Highlights

The following technologies are well known stuff.

 • C#
 • .NET
 • ADO.NET
 • ASP.NET
 • XML
 • XHTML 1.0 strict
 • CSS
 • javascript
 • C/C++
 • PHP
 • Java
 • Perl
 • JSF (Java Server Faces)
 • VB
 • Servlet
 • JSP
 • J2EE
 • JDBC
 • Oracle
 • MSSQL
 • mySQL
 • OOA
 • OOD

Education

I have a master degree (danish) civil ingeniør (1979) and have been working both as a hardware- and as a software developer.

Lately I have been working as a hardcore web developer with deep knowledge about javascript, java, xhtml, xml, php, asp, C# and many more programming languages.

I have a lot of experience with large java web projects where several web servers were used like bea, webshere, apache, tomcat etc.

For many years I have been working with large web projects with interface to other legacy systems, where the usual documentation in the different phases of analyses, design, development, integration and test where created.

Experience with teaching

I have a reputation, that I inspire and educates my colleges, because I have gained a great deal of experience about web based services and at the same time have teaching experience in programming languages like java, php, xhtml, css, C/C++, VB, javascript, ASP, C Sharp.

I am a senior system developer

I am definitely a developer type, because i love challenges and I learn very quickly any new language or interface.

I have always been able to require the necessary knowledge and skills for a given task in order to come up with a good solution.

Recently I have learn the PHP language and together with mySQL, I have created this site with portlets and taglibs.

This taglib I named it: myPHP, is very easy to use, even for non skilled programmers

Large web portals

Together with both Visit Denmark and Copenhagen community Electronic citisen services I have been working with SSL, certificates and online payment with credit cards on the internet like Dankort and with the problems you may face and solve.

I have created my own basket, which you may implement with one line of code:

Cross browser compatibility

Through the years, I have gained a deeply knowledge about Microsoft Internet Explorer and also about Firefox with all their design flaws, especially concerning the problems about SSL and caching and also about streaming of PDF documents.

I am very skilled with the process of writing cross browser compatibel XHTML, which will work across several brands of brower versions like opera and firefox and of course Microsoft Internet Explorer 4.x, 5, 6 and 7 etc.

Maintenance of large web portals

I have been part of the team responsible for maintenance of very large portals like www.tdc.dk, www.portalbank.dk www.nettbank.no, www.visitdenmark.com, www.kk.dk portal and many more portals.

Through this work, I have seen how important the final documentation must be implemented, and even more important, that the solution have separated the business logic, the content and the presentation layers.

Ready - Go

I feel that as a senior engineer, that I am ready to start looking for new challenges as a web developer, where I may participate as a project member to get the project to be a success.

Learning curve

From my own experience, I know how difficult it is to learn the web skills.

It requires several years of experience with large web projects.

I have educated several mainframe developers from the procedural world to the object oriented world of java, asp, C# and PHP.

Web servere

I have been working with several different web servers, like tomcat, oracle OC4J, iPlanet, Websphere, IIS, BEA, CMD

My own development

I have developed my own portlets and taglib for fun and for education purposes.

I have created several PHP based modules, which is also availbale in C#, ASP and java.

I have created some large web portals mySelf in my spare time, which I also have used as learning courses for how to create large portal systems

Separation of presentation and content together with server side transactions- and business logic are some of my key words

I like to write xhtml 1.0 strict compliant html code, together with CSS, in order to separate content and presentation, and to allow for easy maintenance.

Also the transaction logic and the interface to external systems like oracle, db2, mySQL should go into the model domain.

I follow the rules of the MVC pattern (Model View Controller) ...


Business qualifications

This is a short summary of my Business qualifications

CV for Finn Rosenkilde Rasmussen

Vis Finn Rosenkilde Rasmussen LinkedIn-profilVis Finn Rosenkilde Rasmussen profil

Velkommen til min hjemmeside. Her kan du finde mit CV og information om mig selv Finn Rosenkilde Rasmussen

Print alle siderne

Klik her for at printe alle siderne ...

Printer Venlig Side  Print

Jeg har været med til at udvikle følgende hjemmesider:

Jeg er certificeret inden for:

 • MCSD, Microsoft, Certified Solution Developer
 • JAVA, Sun, Certified java Programmer
 • JAVA, Sun, Certified java Developer (working)
 • JAVA, Sun, Certified java Web Component Developer (working)

Uddannelse som Java udvikler

Jeg er uddannet som civil ingeniør (1979) og har arbejdet som hardware- og software udvikler, og sidst som hardcore web udvikler med speciale i java/xhtml/xml .

Erfaring med applikations tunge java web projekter

Jeg har i mange år beskæftiget mig med store applikations tunge web projekter med interface til andre systemer, hvortil der selvfølgelig hører den sædvanlige dokumentation i de forskellige faser af analyse, design, udvikling, integration og test.

Erfaring med undervisning

Jeg har ry for at kunne inspirere og uddanne mine kolleger, da jeg gennem årene har oparbejdet en solid viden om web baserede service ydelser og samtidig har undervisnings erfaring i tunge fag som java, xhtml, css, C/C++, VB, javascript, ASP, IIS.

Jeg er senior systemudvikler

Jeg er en udpræget udvikler type, der elsker nye udfordringer og jeg har altid lynhurtigt kunne erhverve den nødvendige viden for at kunne løse en given opgave tilfredsstillende. Jeg har for nylig selv lært mySQL, og har selv skrevet et objekt orienteret sprog, til fast proto typing af hjemmesider, baseret på portlets.

Store web portaler

Jeg har i forbindelse med både Danmarks Turistråd og Københavns Kommune Elektronisk borgerservice arbejdet med SSL, certifikater og betaling med Dankort over nettet og de problemstillinger man står over for. En oracle 8i database danner basis for backend systemet i begge løsninger.

Cross browser kompatibilitet

Igennem årene har jeg oparbejdet en dybde gående viden om fejl og mangler i forskellige versioner af Microsoft browsere, navnlig i forbindelse med SSL og caching samt også med streaming af pdf dokumenter. Jeg er selvfølgelig rigtig god til at skrive cross browser compatibel HTML, som virker i de fleste almindelige browsere som Opera, Netscape 6.x og Microsoft 4.x

Vedligehold af store web portaler

Da jeg også har deltaget i vedligeholdelsen af både Danmarks Turistråd portal og Københavns Kommunes Elektronisk borgerservice portal, kan jeg kun tilslutte mig konceptet om vigtigheden af udvikler- og slut bruger dokumentationen, samt endnu vigtigere, at løsningen adskiller indhold og præsentation og forretnings logik.

Klar - Parat - Start

Jeg føler at jeg som senior ingeniør, er parat til at prøve kræfter med nye spændende web projekter, hvor jeg kan være med til at få projekterne til at blive en succes. Jeg kan faktisk allerede starte om 5 min, da jeg bor på Kongens Vænge 79, lige ved siden af ATP huset.

Indlærings kurve

Jeg ved også af egen erfaring at det ikke er nok at omskole nogle mainframe kolleger med et par java kurser, for at blive en full blown web udvikler. Der kræves adskillige års selvstudie og deltagelse i store web projekter. Jeg har selv været med til at hjælpe mainframe udviklere til at blive omprogrammeret til den objekt orienterede verden med java som programmerings sprog.

Web servere

Jeg har selvfølgelig arbejdet med mange forskellige web servere, f.eks. tomcat, oracle OC4J, iPlanet, Websphere, IIS 4/5

Egen udvikling

Jeg har for sjov skyld udviklet flere server baserede moduler, der benytter bl.a. en webservice fra Eniro.dk (se foroven). Det virker på den måde at en bruger indtaster sit telefon nummer.

Jeg har også selv udviklet store portaler i min fritid, som jeg har benyttet som oplæring for at kunne udvikle kundernes portaler

Adskillelse af præsentation, indhold, transactions- og forretnings logik

En af mine kæp heste, er at man skal benytte xhtml 1.0 strict comliant html kode, sammen med css for at adskille content og præsentation, for at gøre vedligehold af siderne overkommelig. Endvidere skal forretnings- og transaktions logik ikke forekomme i præsentations laget.


Resume

Her følger et kort Resume

Jeg brænder for at lave solide og stabile software løsninger, og jeg er vist nok den eneste i danmark, der har lavet sit eget taglib baseret på PHP, så man kun behøver at skrive 1 linies kode, hvis man skal have en indkøbskurv på sin hjemmeside.

<?php
   EngineBasket::display(); // Source koden er her
?>

Jeg har igennem rigtig mange år kodet med sprog som:

 • J2EE, Java 1.8, C#, PHP, Perl, C/C++, JSP, ASP, SQL

og specielt på web delen har jeg rigtig mange års erfaring inden for:

 • HTML5, XHTML 1.0, CSS3, JavaScript, JQuery, Ajax, JQueryMobile, cross browser tweaks, SEO
 • XML, SOAP, Web services

og har igennem årene arbejdet med backend systemer med adskillige databaser som:

 • mySQL, Oracle, DB2 og Microsoft SQL server

Jeg har været selvstændig konsulent siden 2003, hvor jeg har arbejdet med store Java / PHP projekter hos kunder som

 • SDC, netbank systemer for danske, norske og færøske banker
 • TDC, online betaling med kreditkort
 • TopDanmark, kunders forsikringer og pensionsforhold hvor de kan ændre / opdatere med nemID
 • TDC mobil, roaming priser
 • ATP, Pensioner
 • HvepseEksperten, Indkøbskurv, onlinebetaling, JQueryMobile, workflow

Derud over har jeg arbejdet som fastansat i store java projekter hos firmaer som:

 • CapGemini
 • CRI
 • SuperUsers og endvidere undervist i .NET, C#, VB, C/C++, OOA, OOD

Jeg er vant til at arbejde selvstændigt og i teams, og få tingene gjort produktions klar med en rigtig god kvalitet inklusiv JUnit test, da jeg ved at systemerne normalt skal bruges af rigtig mange mennesker og skal efterfølgende vedligeholdes af andre.

Jeg er god til at forklare og beskrive tekniske detaljer på en sådan måde at selv ikke teknisk minded personer kan få en en forståelse af hvordan det hele hænger sammen.

Jeg elsker at dele ud af mine mange års erfaring inden for web udvikling, og har en rigtig god værksteds humor.

F.eks. er det muligt at lægge mig i indkøbskurven og betale online med dankort for x antal måneder :-))

DERFOR: Ser jeg frem til en samtale, hvor vi kan uddybe vores forventninger til hinanden

Certificeringer

Her følger et kort resume over Certificeringer

Microsoft Certificeringer og eksaminer

 • 1998, MCSD, Microsoft Certified Solution Developer
 • 1999, MCT, Microsoft Certified Instructor
 • 1998, MCP, Microsoft Certified Professional
 • ----------------------------------------
 • 1998, 70-160: Ms Windows Architecture I
 • 1998, 70-161: Ms Windows Architecture II
 • 1998, Designing & Implementing / 70-175: Distributed Applic. with VB 6.0
 • 1998, Designing & Implementing / 70-176: Desktop Applic. with Ms VB 6.0
 • 1998, Developing / 70-024: Applic. with C++ Using the Foundation Class Library
 • 1998, Implementing / 70-025: OLE in Ms Foundation Class Library 4.0 Applic.

Sun Certificeringer

 • 1999, 310-025, Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform
 • Sun Certified Web Component Developer (working ...)
 • Sun Certified Developer (working ...)

Erhvervskvalifikationer

Her følger et kort resume over Erhvervskvalifikationer

 • 2018 - now() Java / PHP web udvikler for HvepseEksperten.dk
 • 2015 - 2018 Java / PHP web udvikler hos TopDanmark
 • 2014-12 - 2015 Java / PHP web udvikler for HvepseEksperten.dk
 • 2013-04 - 2014-11 Java udvikler hos CapaSystems
 • 2013-03 - 2013-03 Konsulent hos Nordea
 • 2012-07 - 2013-02 Konsulent udvikling af hjemmesider JQueryMobile, HTML5, CSS3 og med PhotoShop CS6
 • 2011-10 - 2012-06 Udvikling af saxoprivatbank konto oversigt / overførsel i SDC
 • 2011-07 - 2011-09 Konsulent, udvikling af HTML5 / CSS3 / JQuery sider for HvepseEksperten.dk
 • 2010-03 - 2011-06 Udvikling af ny kundemappe i PHP / typo3 hos Topdanmark
 • 2010-02 - 2010-02 Fejlsøgning i prod på netbank, Produktmodning af taglib hos SDC
 • 2009-10 - 2010-01 Konsulent, udvikling af online betaling for HvepseEksperten.dk
 • 2005-10 - 2009-09 Udvikling af norske nettbank og danske portalbank systemer hos SDC
 • 2005-08 - 2005-09 Udvikling af mobil rater for tdcmobil
 • 2005-05 - 2005-08 Udvikling af pensions info systemer hos ATP
 • 2005-03 - 2005-04 Undervise i MOC 2609A Introduction to C# programming with Microsoft .NET
 • 2005-02 - 2005-03 Skadedyrs konsulent
 • 2003-10 - 2005-02 Konsulent, udstationeret hos tdc.dk
 • 2003-07 - 2003-09 Hvepse bekæmper
 • 1999-09 - 2003-06 Cap Gemini Danmark A/S Konsulent
 • 1997-09 - 1999-08 Superusers A/S Instructor
 • 1989-03 - 1997-06 CRI Computer Resources International A/S System Engineer
 • 1984-01 - 1989-02 Bruel & Kjær A/S System Engineer
 • 1983-09 - 1984-01 Schubert & Co
 • 1979-09 - 1983-09 EMRI A/S Engineer
 • 1973-08 - 1979-07 Civil ingeniør studiet på DTU

Highlights

Følgende teknologier er velkendt stof.

 • C#
 • .NET
 • ADO.NET
 • ASP.NET
 • XML
 • HTML5, CSS3, JQuery, REST, JSon, bootstrap
 • XHTML 1.0 strict
 • CSS
 • javascript
 • C/C++
 • PHP
 • Angular
 • Java
 • Perl
 • JSF (Java Server Faces)
 • VB
 • Servlet
 • JSP
 • J2EE
 • JDBC
 • Oracle
 • MSSQL
 • mySQL
 • TortoiseHg
 • JIRA
 • OOA
 • OOD

Kurser som jeg har taget

Her følger et kort resume over Kurser

 • 2005 MOC 2609A, Fundamental C# Programming with Microsoft .NET (Jeg var instruktør, kurset blev afhold på Teknologisk Institut)
 • 2003 IBM WebSphere Portal 4.1 / development
 • 2000 IBM OB81 Programming EJB - Enterprise Java Beans
 • 2000 IBM AD62 IBM WebSphere Studio and Appl. Server Development
 • 2000 IBM EB01 Starting an e-Commerce site with WCS
 • 2000 IBM OB78 VisualAge for Java ersistence and EJBs
 • 2000 IBM OB75 VisualAge for Java
 • 2000 IBM OB77 Java programming using VisualAge for Java
 • 2000 IBM OB05 Introduction to OT for Software Professionals
 • 1999 Security - The Cap Gemini Way
 • 1999 Skills - The Cap Gemini Way
 • 1999 Knowledge - The Cap Gemini Way
 • 1999 UNIX Grundlæggende
 • 1997 C++
 • 1997 C
 • 1997 Visual Basic
 • 1997 Visual Basic, Videregående
 • 1997 MS-Web udvikling
 • 1997 Windowsprogrammering med C++ og MFC

Personlighed

Jeg har valgt følgende ord som jeg mener er beskrivende for mig:

 • Engageret
 • Fleksibel
 • God lytter
 • Hjælpsom
 • Humoristisk
 • Kreativ
 • Ligefrem
 • Loyal
 • Motiverende
 • Resultatorienteret

Privat - finnrasmussen.dk

Jeg er gift med Zita, og vi har 2 dejlige piger på 27 og 32 år, der begge danser og som er helt tossede med at ride. Det var de engang

Jeg har dyrket judo på konkurrence plan og har engang (1979) været Danmarks mester, og jeg har selvfølgelig sort bælte.

Jeg har allerede haft 41 års jubilæum inden for judoen, men må dog konstatere, at de unge knægte er blevet lidt vel hurtige på benene

Men de unge knægte var nu også lige selv blevet danmarks mestre og træner mindst 4-5 gange om ugen.

Personlig Profil

Jeg er en erfaren systemudvikler inden for C#, .NET, VB, VC++, java, J2EE, CVS, Oracle, ant, tomcat, XML, SAX, XHTML, HTML, SSI, Perl, PHP, MySql, CSS, JDBC, javascript, JSP, servlet med speciale inden for serverside udvikling på web. Jeg er specielt god til at optimere html sider til søgemaskiner.

I min fritid vedligeholder jeg ca. 125 domainer, med alt inden for hvepse,skadedyr,find adresse, find email, salg af heste og lignende sjove emner.

Jeg har selv udviklet en række PHP baserede serverside komponenter, for at lette vedligehold af disse mange hjemmesider og hurtigt at kunne udvikle nogle nye sider.

Det drejer sig om f.eks. :

 • XML sax parser List/Form View
 • Liste/Form generator fra database tabel
 • database interface (oracle,mysql,mssql)
 • My own phptaglib
 • Banner komponent
 • Locator komponent
 • Email komponent
 • Google search box komponent
 • Content Management System
 • Rejseplanen form søge mulighed
 • Track User komponent
 • Log facility komponent
 • Menu komponent
 • Auto gererated Menu komponent
 • osv. (der er mange flere ...)
 • Typisk skriver man f.eks.
 • XmlList::display("test.xml");
 • For at læse, parse og vise filen test.xml i et liste view.

Man kan se nogle af domainer in action her:

Når jeg browser på internettet, foretrækker jeg at læse html "source code" direkte, frem for at se alle de fancy skærmbilleder, da html koden siger meget mere om hjemmesiden end selve det visuelle indtryk.

Jeg elsker at læse bøger, helst rigtige tunge fagbøger. Jeg har f.eks. selv købt de 3 bedste bøger der findes om php og mysql, for at blive en ekspert inden for dette område.

Samtidig læser jeg til eksamen som Sun certified Web Component developer og er I gang med at tage Sun Java Developers Examen.

Jeg har forlængst bestået Suns java programmers eksamen, det gjorde jeg som den første I cap, skarpt forfulgt af alle de andre dygtige kolleger jeg er omgivet af.

Fast ansættelser og IT-konsulent

Her følger en beskrivelse af mine fast ansættelser og
freelance opgaver som IT-konsulent i perioden 1979 - 2019 ( 40 år )

01-Jul-2012 - now(); : HvepseEksperten.dk ApS - fast ansat
Opgave: PHP / HTML5 / CSS3 / DIBS / JQuery Mobile

Implementering af hjemmesider, så de kan vises på en smart device ved brug af JQuery Mobile, samt implementering af online betaling via DIBS og implementering af google maps api, HTML5, CSS3 og nogle af de nyeste CSS3 standarder foreslået af Adobe.com som f.eks. responsive design.

Titel/rolle: PHP / HTML5 / CSS3 udvikler

Finns rolle i projektet er at implementere den nyeste HTML5 / CSS3 / Jquery Mobile funktionalitetet i en fælles CMS template.

Resultat:

Du kan f.eks. se en online ansøgning på en smart phone eller en PC, som benytter sig af JQuery Mobile her:

eller du kan lægge en konsulent i indkøbskurven og betale online med dankort her:

Benyttede kompetencer:

PHP, CMS, HTML5, CSS3, Ajax, JQuery, JSon, JQuery Mobile, JavaScript, SEO, DIBS


01-jan-2012 - 30-jun-2012 : SDC - IT-Konsulent
Opgave: Saxo privatbank 2-vejs kontooverførsel

Integration af fælles kontooversigt, kontooverførsel og konto indstillinger mellem 2 forskellige banker, så brugeren oplever en fælles netbank, selv om der er fremmede konti med saldi. Web delen blev udviklet i stripes framework, og kald til fremmed bank sker via webservice kald gennem en sikker forbindelse. Det er den eksisterende kontooversigt komponent, der benyttes, og den skal så fortsat stadig virke som sædvanligt for alle andre pengeinstitutter i Danmark, Færøerne og i Norge.

Titel/rolle: Java / HTML / CSS udvikler

Finns rolle i projektet var at implementere den nye funktionalitet i de eksisterende netbank komponenter og sørge for at eksisterende kunder ikke blev berørt, selvom koden kom i produktion før backend og fremmed bank var klar med den nye funktionalitet.

Resultat:

Projektet gik i fuld produktion i juli måned 2012 og opgave stiller (den fremmede bank) har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med resultatet.

Benyttede kompetencer:

J2EE, Java 1.6, JSP, Servlet, Ajax, JSon, JQuery, CSS3, HTML5, JavaScript, maven2, Stripes, Harvest, Eclipse


01-sep-2011 - 30-dec-2011 : SDC - IT-Konsulent
Opgave: Kreditindstilling i medarbejderportal

Udvidelse af kreditindstilling, kreditrapport og valg af deltagere i en kredit sag, specielt med henblik på en gruppe af deltagere. Interface via webservice mod backend.

Titel/rolle: Java og web udvikler

Finns rolle i projektet var at implementere 'valg af deltagere i en kreditsag' i en gruppe og rette koden til så det kom til at virke med den nye funktionalitet.

Resultat:

Funktionaliteten er allerede taget i brug af de forskellige penge institutter

Benyttede kompetencer:

J2EE, Java 1.6, XML, JAXB, JSP, servlet, HTML5, CSS3, JSon, JQuery, Ajax, JavaScript, SOAP, Web service, Maven2, Harvest, Eclipse, soapUI, Xerces


01-mar-2010 - 30-jun-2011 : Topdanmark - IT-Konsulent
Opgave: Kundemappe for privat kunder

Der skulle udvikles en ny kunde mappe til erstatning for den eksisterende, hvor kunder kan se deres skadesoversigt, deres forsikringer og pensioner samt opdatere disse med nemId

Titel/rolle: PHP udvikler

Finns rolle i projektet var som PHP udvikler at hente data fra backend systemer via web services og vise dem til kunderne med benyttelse af nyeste teknologier som HTML5, CSS3, Ajax, JSon, JQuery. Endvidere skulle nogle af data kunne opdateres og signeres ved hjælp af nemID.

Resultat:

Den nye kundemappe er i produktion og benyttes af TopDanmarks privat kunder der logger ind med nemID

Benyttede kompetencer:

PHP, Typo3, Eclipse, HTML5, CSS3, Ajax, JQuery, JSon, JavaScript, nemId, SSl, HTTPS, web service, XML, OOA, OOD, Dimension, WSDL, soapUI, CMSProData, Freelance konsulent/Web udvikler, 2005 - 2009

Som konsulent hos sdc.dk, er jeg med til at integrere og ny udvikle både dansk og norsk portalbank funktionalitet. portal banken interfacer til mange forskellige bagvedliggende systemer, hvilket stiller store krav til system kendskab.

Jeg har specielt været med til at implementere udbakken med betalings flow med interface til host


Freelance uderviser på Teknologisk Institut, 2005 april

Jeg underviste i MOC 2609 Introduction to C# Programming with Microsoft .NET

Følgende emner blev gennemgået: Visual studio, .NET, C#, XML


Konsulent inden for skadedyrs branchen, 2005 marts

Jeg hjælper kommuner og børnehaver hvis de har problemer med hvepse, myrer eller mus.


ProData, Freelance konsulent/Web udvikler, 2003 - 2005

Som konsulent hos tdc.dk, har jeg været med til at integrere og ny udvikle shop funktionalitet. eButikken interfacer til mange forskellige bagvedliggende systemer, hvilket stiller store krav til system kendskab.

Jeg har specielt været med til at implementere betalings flow med interface til dibs.dk/pbs.dk


Cap Gemini, 1999 - 2003

 1. Danmarks Radio, Implementere video on demand windows multimedia player.

 2. Danmarks Turistråd, Implementere ny forside.

 3. Københavns Kommune, Vedligehold af Elektronisk Borgerservice for Københavns kommune baseret på css, html, javascript, jsp, servlet, java komponenter, samt tilføje nye elektroniske ydelser baseret på ovenstående teknologi.

 4. Postvæsenet, Proof of concept for et ruteplanlægnings system til postvæsenet. Prototypen blev udviklet med css, xhtml, jsp, JDBC i forbindelse med en oracle 8i database.

 5. Danmarks Turistråd, Frontend web udvikler med teknologier som css, xhtml 1.0 strict, javascript, jsp, java

 6. Ledernes Hovedorganisation, Hjemmeside for Ledernes hoved organisation. Teknologier som jsp servlet jdbc db2 jndi websphere application server


Superusers A/S 1997 - 1999

Undervise I teknologier som: ADO, RDO, DAO, DOM, SOM, ASP, VB, VC++, C, C++, HTML, DHTML, CSS, XML, Javascript, VBscript, Visual Interdev, IIS, SQL, MSMQ, MTS, Web, COM


CRI A/S, 1989 - June 1997

Specificere og implementere et militært kommunikations system bestående af 7 fejl tolerante noder, der forbinder omkring 300 PC"ere I et netværk.

Hardware design af en hurtig parellel til seriel konverter, baseret på en IP-bus struktur, som henter data fra en sattelit.

Design, udvikling og fremstilling af 32 dual SCSI host adapter modules for et minicomputer system og 24 SCSI Disk Units i et 19" rack, der benyttes i et militært kommunikations system.

Hardware design og implementation af et alarm monitoring equipment baseret på VME-bus concept og flere 68000 CPU der benyttes i et militært baseret udstyr.

Design og implementation af en control unit for interface til en IBM 360/370 I/O channel, som tillader en SCSI compatible device at interface til en IBM 370 environment.

Designe, udvikle og produktion af et intelligent 8.bit character 5*7 alphanumeric display som forbindes til parallel porten af en PS/2 der kontrolleres software mæssigt af OS/2 softwaren og yderligere udvikling af et SCSI bus interface.


Bruel & Kjær, 1984-1989

Designer og ansvarlig for udvikling af VME-bus kompatible enheder, baseret på Motorola 68000, 68HC11.

Software driver for IEEE-488 interfaces udviklet I concurrent Pascal.

VAX/VMS DCl application software.


Schubert og Co, 1983-1984

Project leder med ansvar for udvikling og produktion af computer baserede systemer til automatiske blod plasma pakke maskiner.


EMRI, 1979-1983

Design og udvikling af autopilot og servo enheder for styremaskiner i store supertankere og container skibe.

Specificere, designe og udvikle et komplet automatisk test system for analoge printkort for en kunde.

Sprogkundskaber

Jeg læser, taler og skriver selvfølgelig flere sprog som asp, java, php og engelsk.

Desuden elsker jeg at læse bøger på engelsk, som f.eks.

 • PHP, Developers Guide
 • Databases with mySQL
 • Oreilly, HTML & XHTML, The Definitive Guide
 • Jason Hunter, Java Servlet Programming
 • Harry Potter
 • Ringenes herre
 • og mange flere ...

Highlights for Finn Rosenkilde Rasmussen CV

Da jeg er en hardcore Java / PHP udvikler eller microsoft udvikler, så er følgende teknologier velkendt stof.

Platforme

 • .NET
 • .Windows XP, Windows NT etc.

Sprog

 • C#
 • .NET
 • ADO.NET
 • ASP.NET
 • XML
 • XHTML 1.0 strict
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • JQuery
 • JQueryMobile
 • JSon
 • Ajax
 • C/C++
 • PHP
 • XSLT
 • Java 1.6
 • Perl
 • VB
 • Servlet
 • JSP
 • J2EE
 • JDBC

Værktøjer

 • Eclipse
 • Maven2
 • Harvest
 • WebLogic
 • Bea

Teknologier

 • OOA
 • OOD
 • SOA
 • WebServices

Databaser

 • Oracle
 • MSSQL
 • mySQL
 • DB2

Udannelse for Finn Rosenkilde Rasmussen som er web master for finnrasmussen.dk

Jeg er en erfaren software udvikler og har ind imellem taget nogle eksamer, bare for at holde mig lidt i form

 • 1973, Student
 • 1979,
 • 1980-1994, disse kurser er ikke medtaget, da de er irrelevante
 • 1994, SU-201, C videregående programmerings teknik
 • 1995, SU-203, C++ Programmering
 • 1995, SU-202, C++ O.O. Analyse / Design
 • 1997, SU-505, Administering MS Windows NT 4.0
 • 1997, MS-429, Programming in the MS Windows NT environment in C
 • 1998, MCP, Microsoft Certified Professional
 • 1998, MCT, Microsoft Certified Traniee
 • 1998, MCSD, Microsoft Certified Solution Developer (C++, VB)
  • 1998, Microsoft Windows Architecture I
  • 1998, Microsoft Windows Architecture II
  • 1998, Microsoft Developing Applications with C++ using MFC
  • 1999, Microsoft Developing Applications with Visual Basic 5.0
 • 1999, MS 1298, Mastering Distibuted Application design using Microsoft Visual Studio 6.0
 • 1999, Formidling og personlig kommunikation
 • 1999, Microsoft Networking Essentials
 • 1999, Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform (310-025)
 • 2000, Java programming using VisualAge for java
 • 2000, VisualAge for java - Persistence and EJBs
 • 2000, IBM WebSphere, Programming Enterprise Java Beans
 • 2003, Sun Certified Web Component Developer (working)
 • 2003, Sun Certified Developer (working)
 • 2003, IBM WebSphere Portal 4.1 Application Development
 • 2005, MOC 2609A, Fundamental C# Programming with Microsoft .NET (Jeg er instruktør)

Privat Udannelse for Finn Rosenkilde Rasmussen som er administrator for finnrasmussen.dk

Jeg kan lide at sætte mig ind i tingene og har privat betalt følgende udannelser

 • 1993, Autorisation til at syne bier som Kyndig biavler
 • 1993, Hvepse ekspert, som giver gratis rådgivning til alle
 • 2002, Autorisation til at udøve erhversmæssig bekæmpelse af Mosegrise og Muldvarpe med pellets.
 • 2003, Autorisation til at udøve erhversmæssig bekæmpelse af Rotter
 • 2012, Kurser i fotografering med blits og workflow optimering

Certifications

This is the certifications I have taken

Microsoft certifications and examins

 • 1998, MCSD, Microsoft Certified Solution Developer
 • 1999, MCT, Microsoft Certified Instructor
 • 1998, MCP, Microsoft Certified Professional
 • ----------------------------------------
 • 1998, 70-160: Ms Windows Architecture I
 • 1998, 70-161: Ms Windows Architecture II
 • 1998, Designing & Implementing / 70-175: Distributed Applic. with VB 6.0
 • 1998, Designing & Implementing / 70-176: Desktop Applic. with Ms VB 6.0
 • 1998, Developing / 70-024: Applic. with C++ Using the Foundation Class Library
 • 1998, Implementing / 70-025: OLE in Ms Foundation Class Library 4.0 Applic.

Sun certifications

 • 1999, 310-025, Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform
 • Sun Certified Web Component Developer (working ...)
 • Sun Certified Developer (working ...)

I have taken the following cources

Here is a short summary

 • 2005 MOC 2609A, Fundamental C# Programming with Microsoft .NET (Jeg var instruktør, kurset blev afhold på Teknologisk Institut)
 • 2003 IBM WebSphere Portal 4.1 / development
 • 2000 IBM OB81 Programming EJB - Enterprise Java Beans
 • 2000 IBM AD62 IBM WebSphere Studio and Appl. Server Development
 • 2000 IBM EB01 Starting an e-Commerce site with WCS
 • 2000 IBM OB78 VisualAge for Java ersistence and EJBs
 • 2000 IBM OB75 VisualAge for Java
 • 2000 IBM OB77 Java programming using VisualAge for Java
 • 2000 IBM OB05 Introduction to OT for Software Professionals
 • 1999 Security - The Cap Gemini Way
 • 1999 Skills - The Cap Gemini Way
 • 1999 Knowledge - The Cap Gemini Way
 • 1999 UNIX basic
 • 1997 C++
 • 1997 C
 • 1997 Visual Basic
 • 1997 Visual Basic, Videregående
 • 1997 MS-Web udvikling
 • 1997 Windows programming with C++ and MFC

Personality

I have selected the following keywords, which I mean describes me:

 • Engagement
 • Flexsibel
 • God listener
 • Helpfull
 • humor
 • creative
 • straight
 • Loyal
 • motivated
 • Result oriented

Private - finnrasmussen.dk

I am maried with Zita, and we have 2 lovely girls on 17 og 21 years, which both dance a lot and likes to ride on their pony and horse.

I have been fighting judo for sevaral years and once (1979) i became a champion master in Denmark and of cource I have the black belt.

I have been fighting judo in nearly 35 years, however I must say, that the young kids, are very fast on their feets now a days

Read more here ...

Personal Profile

I am a very skilled system developer with the follwoing programming languages C#, .NET, VB, VC++, java, J2EE, CVS, Oracle, ant, tomcat, XML, SAX, XHTML, HTML, SSI, Perl, PHP, MySql, CSS, JDBC, javascript, JSP, servlet with speciale among serverside development on the web.

I have gained a large experience in optimizing web html pages for the search google.com.

In my spare time I maintain approx. 125 domains, with all subject like wasps, yellowjackets, pest control,find address, find email, sale ef horses and a lot more of funny objetcs.

I have created several portlets which are server side based components written i PHP as object oriented building blocks,I did this in order to ease the maintenance burden on my domains.

The following components are available for myPHP:

 • XML sax parser List/Form View
 • List/Form generator from database table
 • database interface (oracle, mysql, mssql, db2)
 • My own phptaglib
 • Banner component
 • Locator component
 • Email component
 • Google search box component
 • Content Management System - CMS
 • Travel planner search for driving directions
 • Track User component
 • Log facility component
 • Menu component
 • Auto gererated Menu component
 • etc. (and many more ...)
 • Typically you just write.
 • BasketEngine::display("test.xml");
 • In order to create your own basket view.

You may see a lot of the domains in action here:

When I browse the internet, then I prefer to read the html from the "source code" directly, instead of looking on the fancy pages, because the raw html tell much more about the site content than the view.

I love to read, and I prefer very hevy programming books. I have recently bought 3 books about php and mysql, in order to be an expert in this area.

At the same time, I am reading for the examen as Sun certified Web Component developer and I am working with my Sun Java Developers Examen.

I am already a certified Suns java programmers, And I have created a site purely in PHP with myPHP taglibs written as small portlets, see ...


I have listed the different employments through the years


ProData, Freelance consulent/Web developer, 2005 - 2009

As a consultant at sdc.dk, I have been part of the team responsible for development of portal banking systems and new development of basket functionality. The basket and receipt interfaces to many different systems, which requires a deep knowledge of IBM host systems.

I have spent a lot of my time with the basket and receipt.


Freelance teacher on Teknologisk Institut, 2005 april

I was teaching in MOC 2609 Introduction to C# Programming with Microsoft .NET

The following subject was introduced for the students: Visual studio, .NET, C#, XML, ASP


Pest Control firm with wasps and yellowjackets questions, 2005 marts

I helped a lot of people with the problems with ants, mice, rats, wasps, yellowjackets. Just phone mee (Finn Rosenkilde Rasmussen) at: (+45) 48 24 60 30


ProData, Freelance konsulent/Web developer, 2003 - 2005

Working as a consultant at tdc.dk, where I integrated a new shop basket functionality. The eShop interfaces to many different systems which requires a deep knowledge to these systems.

I created and implemented the payment flow with interface to dibs.dk/pbs.dk


Cap Gemini, 1999 - 2003

Danmarks Radio, Implemented the video on demand using the windows multimedia player.

Danmarks Turistråd, Implement new front page.

Københavns Kommune, Maintenance of Electronic citizen service for Copenhagen community based on css, html, javascript, jsp, servlet, java components, and at the same time add new electronic functionality based on the teknology just mentioned.

Postvæsenet, Proof of concept for a driving directions system to post office. The Prototype was implemented with css, xhtml, jsp, JDBC in connection with an oracle 8i database.

Danmarks Turistråd, Frontend web developer with technologies as css, xhtml 1.0 strict, javascript, jsp, java

Ledernes Hovedorganisation, Homepage for Ledernes hoved organization. Technologies as jsp servlet jdbc db2 jndi websphere application server


Superusers A/S 1997 - 1999

Teaching in technologies as: ADO, RDO, DAO, DOM, SOM, ASP, VB, VC++, C, C++, HTML, DHTML, CSS, XML, Javascript, VBscript, Visual Interdev, IIS, SQL, MSMQ, MTS, Web, COM


CRI A/S, 1989 - June 1997

Specify and implement a military communication system consiting of 7 fault tolerant nodes, which connected aprox. 300 PC"ere in a network.

Hardware design of a fast parellel to seriel converter, basered on an IP-bus structure, which fetches the data from a satelite.

Design, development and manufacturing of 32 dual SCSI host adapter modules for a minicomputer system and 24 SCSI Disk Units in a 19" rack, which was used in a military communication system.

Hardware design and implementation of an alarm monitoring equipment basered on VME-bus concept and some 68000 CPU which was used in a military communication system.

Design and implementation of a control unit for interface to an IBM 360/370 I/O channel, which allows a SCSI compatible device to interface to the IBM 370 environment.

Design, development and production of an intelligent 8.bit character 5*7 alphanumeric display which was connected to the parallel port of a PS/2 and where the display was software controlled by the OS/2 software and some more development of the SCSI bus interface.


Bruel & Kjær, 1984-1989

Design and responsible for the development of VME-bus compatible units, basered on Motorola 68000, 68HC11.

Software driver for the IEEE-488 interface developed in concurrent Pascal.

VAX/VMS DCl application software.


Schubert og Co, 1983-1984

Project manager with the responsibility for development and production of computer based systems used for automatic blod plasma packing machines.


EMRI, 1979-1983

Design and development of autopilot and servo units for steering gears in large supertankers and container ships.

Specify, Design and develop a complete automatic test system for the testing of analog circuit card for a customer.

Languages

I read, talk and writes several languages like asp, java, php and english.

I also love to read bokks in english, like the following

 • PHP, Developers Guide
 • Databases with mySQL
 • Oreilly, HTML & XHTML, The Definitive Guide
 • Jason Hunter, Java Servlet Programming
 • Harry Potter
 • The lord of the rings
 • and many more ...

Highlights for Finn Rosenkilde Rasmussen CV

Because I am a skilled hardcore java developer or microsoft developer, then the following technologis is known stuff.

Platforms

 • .NET
 • .Windows XP, Windows NT etc.

Programming languages

 • C#
 • .NET
 • ADO.NET
 • ASP.NET
 • XML
 • XHTML 1.0 strict
 • CSS
 • javascript
 • C/C++
 • PHP
 • XSLT
 • Java
 • Perl
 • VB
 • Servlet
 • JSP
 • J2EE
 • JDBC

Tools IDE

 • Eclipse
 • Maven
 • Harvest
 • WebLogic
 • Bea

Technologies

 • OOA
 • OOD
 • SOA
 • WebServices

Databases

 • Oracle
 • MSSQL
 • mySQL
 • DB2

Education for Finn Rosenkilde Rasmussen which is webmaster for finnrasmussen.dk

I am a very skilled software developer which have taken a few extra examens, just to keep me in shape and to have some fun

 • 1979, Master of Degree, Civilingeniør, svagstrøm
 • 1980-1994, These cources are not part of CV, because they are outdated
 • 1994, SU-201, C advanced programming technic
 • 1995, SU-203, C++ Programming
 • 1995, SU-202, C++ O.O. Analyse / Design
 • 1997, SU-505, Administering MS Windows NT 4.0
 • 1997, MS-429, Programming in the MS Windows NT environment in C
 • 1998, MCP, Microsoft Certified Professional
 • 1998, MCT, Microsoft Certified Traniee
 • 1998, MCSD, Microsoft Certified Solution Developer (C++, VB)
  • 1998, Microsoft Windows Architecture I
  • 1998, Microsoft Windows Architecture II
  • 1998, Microsoft Developing Applications with C++ using MFC
  • 1999, Microsoft Developing Applications with Visual Basic 5.0
 • 1999, MS 1298, Mastering Distibuted Application design using Microsoft Visual Studio 6.0
 • 1999, personal communication
 • 1999, Microsoft Networking Essentials
 • 1999, Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform (310-025)
 • 2000, Java programming using VisualAge for java
 • 2000, VisualAge for java - Persistence and EJBs
 • 2000, IBM WebSphere, Programming Enterprise Java Beans
 • 2003, Sun Certified Web Component Developer (working)
 • 2003, Sun Certified Developer (working)
 • 2003, IBM WebSphere Portal 4.1 Application Development
 • 2005, MOC 2609A, Fundamental C# Programming with Microsoft .NET (I am the instructor)

Private education for Finn Rosenkilde Rasmussen which is the admin for finnrasmussen.dk

I like to read and figure out, how things works this is the main reason why I also have taken the following educations

 • 1993, Autorisation as a beekeeper, wasps yellowjackets pest control company
 • 2002, Autorisation to fight mole, Cockroaches with posion.
 • 2003, Autorisation to fight and kill Rats and mice